Regulamin

1. Sprzedawca
- Sprzedawcą  na stronie jest firma "MAŁA GASTRONOMIA" Bogusława Biszto,- określana niżej jako "Sprzedający".

2.Dane kontaktowe:

MAŁA GASTRONOMIA 

Bogusława Biszto

ul.Słoneczna 33,

34-200 Sucha Beskidzka

NIP: 5521212368

REGON: 070920163

tel.: 660 785 340

mail.: info@smartmama.pl
3.Oferta i zawieranie umowy kupna - sprzedaży
- sprzedający oferuje swoje produkty. Kolory na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się od oryginału ( zależy to od wyszukiwarki internetowej lub ustawieniom monitora kupującego). Nie ma to wpływu na jakość produktu.
- kupujący w celu kupna produktu umieszcza go w "Koszyku". Kupujący może korzystać z opcji podglądu, modyfikacji lub anulowania zamówienia do momentu jego potwierdzenia drogą elektroniczną. 
- jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy z dostawą, które utrudniłyby realizację zamówienia, to kupujący ma obowiązek poinformować o nich sprzedającego drogą elektroniczną.
4. Wysyłka i terminy dostawy.
- sprzedający wysyła produkt po otrzymaniu zapłaty od kupującego w czasie 7 dni.
- jeśli wysyłka nie powiedzie się z powodu podania przez kupującego błędnego lub niepełnego adresu dostawy, sprzedający ponowi wysyłkę na koszt kupującego, za jego zgodą. Koszt wysyłki określony jest w opisie produktu. Sprzedający wyśle zamówienie w momencie zaksięgowania wpłaty za ponowną wysyłkę.
5. Zwroty
- Jeśli produkt jest zgodny z opisem, zwrot następuje na koszt kupującego.

Nie odebranie przesyłki przez klienta.

1. Zamowienia opłacone:

-gdy klient nie odbierze przesyłki, która została wysłana w terminie 7 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty za zamówienie, sklep zwraca koszty, jedynie za produkty kupione w sklepie. Zwrotowi nie podlega kwota za wysyłkę poniesiona w tej sytuacji bezzwrotne przez sklep. W momencie otrzymania zwrotu, zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

2.Przesyłki za pobraniem:

-gdy klient nie odbierze przesyłki za pobraniem, która została wysłana w terminie 7 dni roboczych, sklep zastrzega sobie prawo do wyegzekwowania od klienta kwoty poniesionej bezzwrotne przez sklep za wysyłkę zamówienia. W momencie otrzymania zwrotu, zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

6. Prawa autorskie- Wszystkie produkty i zdjęcia są własnością sprzedającego i bez jego zgody nie można ich kopiować i wykorzystywać w celach handlowych.

7. Postanowienia końcowe
- w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. 2012 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2012, Nr 1225). 
-sprzedający ma prawo wykorzystać dane kupującego jedynie w ramach zawartej z nim umowy kupna-sprzedaży. 

Regulamin zwrotów i reklamacji

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta, Kupujący może odstąpić od umowy kupna - sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu przez Kupującego. 
2. Odstąpienie od umowy może być złożone w formie pisemnej i przesłane w formie elektronicznej za pośrednictwem e-mail info@smartmama.pl lub na adres MAŁA GASTRONOMIA" Bogusława Biszto, ul.Słoneczna33, 34-200 Sucha Beskidzka
3. Kupujący niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, zwraca towar wraz z dowodem zakupu - do Sklepu na adres ul. Stawowa 29, 43-300 Bielsko Biała. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w oryginalnym opakowaniu, nie może nosić śladów użytkowania. 
4. Sklep zwróci niezwłocznie zapłaconą kwotę Kupującemu, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia, przy czym zwrot zapłaconej kwoty może zostać wstrzymany do czasu otrzymania produktu. 
5. Sklep zwróci zapłaconą kwotę przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, a jeśli Kupujący wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, wówczas Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
6. Bezpośrednie koszty zwrotu produktu ponosi Kupujący. 
7. Sklep przyjmuje przesyłki "za pobraniem". 

8. Ze względów bezpieczeństwa sklep nie przyjmuje zwrotów produktów zakupionych ( jednak zastrzega sobie prawo do zmiany tej decyzji w wyjątkowych sytuacjach. Decyzję w takich przypadkach podejmuje jedynie sklep)od dnia 01.03.2020 do odwołania. Powodem obostrzeń jest panujący w kraju Koronawirus. 

REKLAMACJE

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Sprzedawca  jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Sprzedawca nie odpowiada wobec Klienta za wady towaru, o których Klient wiedział w chwili zawarcia umowy. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu towaru przez Sprzedawcę. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu towaru przez Sprzedawcę.

2. Aby złożyć reklamację, Klient powinien w pierwszej kolejności skontaktować się ze Sprzedawcą pod numerem 660 785 340 lub pod adres poczty elektronicznej info@smartmama.pl przekazując wypełnione zgłoszenie reklamacyjne (opis reklamacji, zakres reklamacji), a także załączając zdjęcia wadliwego towaru oraz uzgadniając adres Klienta  w celu odbioru przez wskazanego przez Sprzedawcę kuriera wadliwego towaru. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany towar uprany/wyczyszczony zapakowany w pudełko wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (opis reklamacji, zakres reklamacji) na adres: "MAŁA GASTRONOMIA" Bogusława Biszto ul. Słoneczna 33, 34-200 Sucha Beskidzka 

3.Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

4. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sprzedawca niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo zaproponuje rekompensatę w postaci rabatu na zakupy w sklepie ( rabat nie mniejszy niż 30%) albo usunie wadę, a także pokryje poniesione przez Klienta koszty dostarczenia wadliwego produktu do Sprzedawcy przez wskazanego przez Sprzedawcę kuriera.W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

5. W przypadku uznania reklamacji za niezasadną, Sprzedawca niezwłocznie odeśle towar Klientowi na jego koszt pod adres wskazany w formularzu reklamacyjnym.